Советы адвоката


 • На що слід звернути увагу суб'єкту господарювання під час укладання господарських договорів?

  На практиці досить часто виникає багато проблемних питань під час виконання господарських договорів, які б можливо було уникнути, звертаючи увагу на певні проблемні питання ще під час укладення відповідного договору. Договір є результатом вільного волевиявлення сторін щодо узгодження умов їх подальшої співпраці, а також наслідків порушення ними своїх зобов'язань. Також, до договору застосовується принцип свободи, який передбачає можливість сторін домовитись щодо умов його виконання, які б не суперечили чинному законодавству.
  На сьогодні не існує типової або універсальної форми господарського договору. В чинному законодавстві передбачені лише істотні умови договору (без яких договір взагалі не може бути дійсним), такі як предмет, ціна і строки. Але при цьому, суб'єкту господарювання слід звернути увагу на те, що необхідно також зазначати в договорі права та обов'язки сторін, порядок проведення розрахунків, відповідальність сторін у разі порушення умов договору, строк, умови розірвання, форс-мажорні обставини.
  На що слід звернути увагу суб'єкту господарювання під час укладення господарського договору:

  7 Ноября 2017, Сулейманова Мария Игоревна
 • Как вернуть долг, если должник умер?

  Если должник умер и не успел отдать то, что занял, это отнюдь не означает, что вернуть свои деньги уже невозможно.


  Статья 1281 Гражданского Кодекса Украины регламентирует предъявление кредитором наследника требований к наследникам.
  Согласно ст. 1282 Гражданского Кодекса Украины, наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. Каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора лично, в размере, который соответствует его доле.

  3 Марта 2017, Сулейманова Мария Игоревна
 • Что надо знать, чтобы получить публичную информацию?

  Во избежании отказа в получении публичной информации, следует знать, как правильно и что необходимо спрашивать. <br />
  Согласно ст. 1 Закона Украины «О доступе к публичной информации», публичная информация - это отраженная и задокументирована любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных этим Законом.

  9 Ноября 2016, Сулейманова Мария Игоревна

Статьи по рубрикам

Сулейманова Мария
Адвокат
Чтобы написать адвокату, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Вход

Не верный Логин или пароль

Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь: